Webanalytics: verschil new visitors - unique visitors - return visitors - repeat visitors

Hieronder illustreren we het verschil tussen Unique/Repeat/New/Return visitors in een Web Analytics context aan de hand van een voorbeeld. We geven tevens aan hoe visitors kunnen worden gekarakteriseerd als Unique/Repeat/New/Return visitors.

Unique visitors: Een begrip voor het bijhouden van de web trafiek gedurende een bepaalde periode van een website waarbij elke, onafhankelijke bezoeker (“unieke” bezoeker) van de website tijdens die periode slechts 1 maal wordt geteld. Vb. Paul Jefferson bezoekt de site google.com 5 keer per dag. Als men kijkt naar het aantal unique visitors van google.com op een bepaalde dag zal Paul Jefferson tellen als 1 unique visitor.

Repeat visitors: Als een bepaalde (unique) visitor tijdens een bepaalde periode de website meerdere keren bezoekt. Vb. Paul Jefferson bezoekt de site google.com 5 keer per dag. Als men kijkt naar het aantal unique visitors van google.com op een bepaalde dag zal Paul Jefferson tellen als 1 unique visitor en 4 keer als een repeat visitor.

New visitor: Het aantal unique visitors die gedurende een bepaalde periode actief zijn geweest op de site en die in die periode de site voor het eerst bezocht hebben. Vb. Janine Debolle besluit op aanraden van Paul Jefferson om tijdens de onderzochte periode ook eens google.com te bezoeken. Janine is dus een New Visitor.

Return visitor: Het aantal unique visitors die gedurende een bepaalde periode actief zijn geweest op de site en die de site ook al hebben bezocht vóór die periode. Vb. In de onderzochte periode blijkt niet alleen dat Paul Jefferson gebruik gemaakt heeft van google.com maar ook dat hij voor die periode (vb. enkele weken geleden) ook reeds is langsgekomen. Paul is dus een Return Visitor

Het onderscheid tussen new en return vistitors is vooral handig om de loyaliteit van bezoekers te onderzoeken. Vb. veel return visitors wil dan ook logischerwijs zeggen dat veel mensen de site later terug komen opzoeken omdat de site informatief, handig, leuk, etc… is.

Dus:
New visitors + Return visitors = Unique visitors
New visitors + Repeat visitors ≠ Unique visitors (!)

Bezoekers kunnen onderverdeeld worden op basis van verschillende technieken. Zo kan het IP-adres getrackt worden om zo de persoon te identificeren ev. in combinatie met User Agent informatie (gebruikte browser, gebruikt platform,…), kunnen cookies geplaatst worden op de pc van de cliënt, etc…Opmerking: Dit is de theorie, in de praktijk is het vaak zeer moeilijk om accuraat het aantal unique visitors en repeat visitors van elkaar te onderscheiden door veranderende IP-adressen, Openbare pc’s die gedeeld worden, cookies die verwijderd worden door de gebruiker,…Vb. Wat als Paul Jefferson dagelijks vanop 5 verschillende locaties google.com bezoekt, telkens met een ander IP-adres? Technisch gezien spreekt men van 5 unique visitors, in de praktijk is er echter maar 1 unique visitor…

0 reacties: