Framework ERP

Zij die ERP wensen te implementeren, beseffen maar best dat een framework noodzakelijk is. Hieronder kort de voordelen.

- Voorziet een rode draad als structuur: frameworks bieden een duidelijke leidraad bij projecten. Ze zijn vaak gebaseerd op best practices voor IT-projecten en anticiperen op mogelijke, frequent voorkomende problemen.

- Business-IT aligment: frameworks zorgen voor een direct alignering tussen de business en de IT. Een degelijke alignering is vaak moeilijk tot stond te brengen, er zijn wel raamwerken zoals ITIL om een degelijke business-IT alignering tot stand te brengen, maar dit vergt veel werk en vooral veel change. Frameworks voor ERP implementatie zijn reeds afgestemd of dergelijke business-IT alignment frameworks. Door de implementatie van een ERP pakket a.d.h.v. een frameworkt slaat men dus 2 vliegen in een klap: de automatisering en consolidatie van alle systeem in een enterprise-wide systeem en de alignment van de business en IT.

- Aandacht voor communicatie: dergelijke frameworks voorzien ook in semi-geautomatiseerde informatiestromen. Waar de communicatie vaak een heikel punt is bij projecten bieden frameworks vaak een gestructureerde oplossing voor het communicatieprobleem.

- Standaardisering: frameworks zijn vaak opgemaakt op basis van bepaalde standaarden, de standaard die van toepassing kan zijn op ERP systemen is de ISO9001:2008. Dit is een standaard voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een onderneming.Frameworks bieden inderdaad een houvast, maar je kan er geen wonderen van verwachten: Bij het implementeren van een ERP moet je flexibel kunnen omspringen met wijzigende omstandigheden. Frameworks zijn vooral handig om de afnemer te illustreren waar je je bevindt in het project en wanneer je van plan bent om deelresultaten op te leveren

0 reacties: