Spy software

Spy Software
Er bestaan ongelofelijk veel spy-software programma's. Deze noemen we keyloggers. Het doel van deze programma's is het achterhalen van paswoorden, teksten, documenten, afbeeldingen, kortom: alles wat een pc-gebruiker doet en typt. Deze programma's werken op de achtergrond, slaan alles stiekem op en sturen het dan vervolgens door naar een opgegeven emailadres, inclusief screenshots. We spreken van een remote spy software indien we de keylogger van op afstand kunnen installeren op een andere PC. Zo koppelen we een klein bestandje aan bijvoorbeeld een MP3 of een foto. Wanneer het slachtoffer dubbelklikt op het MP3 bestand wordt de spy software in alle stilte geïnstalleerd.

Computer Spionage
Vergeet niet dat het bespieden van computers om zo paswoorden te kraken een ernstig misdrijf kan zijn: uw privacy kan worden geschaad. Natuurlijk is dit niet strafbaar wanneer u als ouder wil controleren wat uw kinderen doen op de pc, of wanneer u uw werknemers wil controleren én hen verwittigd hebt dat er op de computers van het bedrijf dergelijke software is geïnstalleerd.

0 reacties: